Een betere zelfkennis is de sleutel tot een succesvol leven.
Doe uw persoonlijkheidstest!

This test encompasses 200 questions. The quantity of questions helps to sharpen the results of the evaluation. A better understanding of self is the key to a successful life!

Antwoord op elke vraag door het vakje aan te vinken aan de rechterkant in overeenstemming met wat u denkt OP DIT MOMENT.
« + » betekent JA of meestal JA.
«? » betekent MISSCHIEN of niet zeker.
« - » betekent NEE of meestal NEE.
001. Maakt u ondoordachte opmerkingen of uit u beschuldigingen waarvan u later spijt heeft? +
?
-
002. Blijft u betrekkelijk rustig wanneer anderen van streek raken? +
?
-
003. Zit u louter voor uw plezier te bladeren in spoorwegboekjes, gidsen of woordenboeken? +
?
-
004. Wanneer u gevraagd zou worden een beslissing te nemen, zou u zich dan laten beïnvloeden door het feit of u de betrokken persoon mag of niet mag? +
?
-
005. Wilt u 1, niet meer dan 2 of helemaal geen kinderen, ook al kunt u zich qua gezondheid en inkomen meer kinderen permitteren? +
?
-
006. Heeft u af en toe spiertrekkingen zonder dat daar een logische verklaring voor is? +
?
-
007. Geeft u er de voorkeur aan om in een positie te verkeren, waarbij besluitvorming niet tot uw verantwoordelijkheden behoort? +
?
-
008. Vinden anderen uw doen en laten onvoorspelbaar? +
?
-
009. Bent u van mening dat er voor de sociale zekerheid meer geld moet worden uitgetrokken? +
?
-
010. Stelt u veel belang in anderen? +
?
-
011. Vindt u uw stem eerder monotoon dan levendig? +
?
-
012. Laat u de ander gewoonlijk het gesprek beginnen? +
?
-
013. Bent u gauw geïnteresseerd in de conversatie tussen anderen? +
?
-
014. Zou het idee dat u wild, kleine dieren of vissen pijn zou doen, u ervan weerhouden om te gaan jagen of vissen? +
?
-
015. Bent u vaak impulsief in uw gedrag? +
?
-
016. Spreekt u langzaam? +
?
-
017. Maakt u zich vaak zorgen over de noodzaak uw gezondheid te moeten beschermen? +
?
-
018. Krijgt u van een onverwachte actie spiertrekkingen? +
?
-
019. Houdt u gewoonlijk rekening met de gevoelens van uw medewerkers, familieleden of leerlingen bij wat u van hen verlangt? +
?
-
020. Bent u van mening dat u voor de vuist weg een geldig oordeel zou kunnen geven? +
?
-
021. Maakt u zich nog steeds zorgen over wat u in het verleden niet is gelukt? +
?
-
022. Merkt u dat u gedurende een periode van een paar dagen extra actief bent? +
?
-
023. Neemt u het anderen kwalijk als zij u proberen te vertellen wat u moet doen? +
?
-
024. Vindt u het gewoonlijk moeilijk om eerlijk voor iets uit te komen en schuld te bekennen? +
?
-
025. Heeft u liever een kleine kring van intieme vrienden dan een groot aantal vrienden en kennissen? +
?
-
026. Is uw leven een constante strijd om het bestaan? +
?
-
027. Zingt of fluit u vaak gewoon voor uw plezier? +
?
-
028. Vinden uw vrienden u hartelijk? +
?
-
029. Zou u liever orders geven dan krijgen? +
?
-
030. Houdt u ervan om anderen te vertellen over de laatste schokkende gedragingen van de mensen waarmee u omgaat? +
?
-
031. Kunt u instemmen met strenge discipline? +
?
-
032. Zou de gedachte aan helemaal opnieuw te moeten beginnen u ernstig zorgen baren? +
?
-
033. Doet u uw best anderen in een goede stemming te brengen en aan het lachen te maken? +
?
-
034. Vindt u het gemakkelijk om uw gevoelens tot uitdrukking te brengen? +
?
-
035. Weerhoudt u zich erover te klagen als de ander te laat is voor een afspraak? +
?
-
036. Wordt u soms door anderen als spelbreker gezien? +
?
-
037. Vindt u dat er mensen zijn die u beslist onvriendelijk bejegenen en u tegenwerken? +
?
-
038. Zou u toegeven dat u ongelijk had alleen om de vrede te bewaren? +
?
-
039. Kent u maar een paar mensen die u echt heel graag mag? +
?
-
040. Bent u zelden gelukkig, tenzij u daarvoor een bijzondere reden heeft? +
?
-
041. Praat u met Jan en alleman op feestjes en partijtjes? +
?
-
042. Treft u redelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken te voorkomen? +
?
-
043. Maakt alleen de gedachte al om mensen te moeten toespreken, u zenuwachtig? +
?
-
044. Als u in een winkel een artikel ziet waarop heel duidelijk een te lage prijs staat aangegeven, zou u dan toch proberen het tegen die prijs te krijgen? +
?
-
045. Heeft u vaak het gevoel dat mensen naar u kijken of achter uw rug over u praten? +
?
-
046. Raakt u altijd in moeilijkheden verzeild? +
?
-
047. Heeft u een bepaalde angst of haat? +
?
-
048. Bent u liever toeschouwer dan deelnemer in een actieve sport? +
?
-
049. Vindt u het gemakkelijk om onpartijdig te zijn? +
?
-
050. Heeft u een bepaalde, vaste norm van beleefd gedrag ten opzichte van familieleden? +
?
-
051. Kunt u op feestjes en partijtjes de bal aan het rollen brengen? +
?
-
052. Zou u op afbetaling kopen in de hoop dat u bij kunt blijven met betalen? +
?
-
053. Krijgt u een na-reactie wanneer er iets onverwachts gebeurd is, zoals een ongeluk of een storend voorval? +
?
-
054. Houdt u eerder rekening met het heil van alle betrokkenen dan met uw eigen persoonlijke voordelen? +
?
-
055. Krijgt u, bij het luisteren naar een spreker, soms het gevoel dat hij het alleen over u heeft? +
?
-
056. Wordt u in uw concentratie zelden gestoord door geluiden om u heen? +
?
-
057. Bent u gewoonlijk helemaal op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen? +
?
-
058. Bent u er zeker van dat u de een of andere taak kunt plannen en werken aan de voltooiing ervan binnen een tijdsbestek van 6 maanden? +
?
-
059. Vindt u dat de hedendaagse ontwikkeling naar een systeem van gevangenissen zonder tralies gedoemd is tot mislukking? +
?
-
060. Bent u geneigd zich nergens om te bekommeren? +
?
-
061. Komt het leven u soms als in een droom voor, waarin alles onwerkelijk schijnt? +
?
-
062. Herstelt u snel van de gevolgen van slecht nieuws? +
?
-
063. Probeert u, wanneer u kritiek levert, tezelfdertijd aan te moedigen? +
?
-
064. Vinden anderen u meestal koud? +
?
-
065. Zijn uw meningen niet belangrijk genoeg om aan anderen te vertellen? +
?
-
066. Bent u zo zelfverzekerd dat anderen zich daar soms aan ergeren? +
?
-
067. Houdt u angstvallig bij welke van uw bezittingen u aan uw vrienden heeft uitgeleend? +
?
-
068. Geniet u van activiteiten die u zelf verkozen heeft? +
?
-
069. Maakt gevoelige muziek een enorme indruk op u? +
?
-
070. Als iemand in zijn betrekkingen tot u in een enkel opzicht uw rivaal of tegenstander is, veroordeelt u hem dan helemaal? +
?
-
071. Zit u vaak na te denken over doodgaan, ziekte, pijn of verdriet? +
?
-
072. Wekt de gedachte aan je gezicht te kunnen verliezen onrust bij u op? +
?
-
073. Verzamelt u altijd dingen die wel van pas kunnen komen? +
?
-
074. Zou u de gebreken bekritiseren en de slechte punten aanwijzen in iemands karakter of daden? +
?
-
075. Geeft u openlijk blijk van waardering voor mooie dingen? +
?
-
076. Geeft u soms dingen weg die eigenlijk niet van u zijn? +
?
-
077. Groet u mensen uitbundig? +
?
-
078. Peinst u vaak over vroegere tegenslagen? +
?
-
079. Vindt men soms dat u uw handelingen of meningen probeert door te drukken? +
?
-
080. Accepteert u kritiek gemakkelijk en zonder wrok? +
?
-
081. Wordt u gewoonlijk niet gestoord door geluiden in de omgeving als u probeert te rusten? +
?
-
082. Wordt u gemakkelijk jaloers? +
?
-
083. Bent u geneigd dingen uit te stellen tot het te laat is? +
?
-
084. Houdt u zich liever aan de wensen van anderen in plaats van te proberen uw eigen mening door te drukken? +
?
-
085. Kunt u zich er gemakkelijk toe brengen om met een project aan de slag te gaan? +
?
-
086. Bent u een nagelbijter of een potloodknabbelaar? +
?
-
087. Schroeft u uw emoties op gewoon om meer effect te creëren? +
?
-
088. Als we een ander land binnenvielen, zou u begrip kunnen opbrengen voor principiële dienstweigeraars van uw eigen land? +
?
-
089. Zijn er wat u zelf betreft dingen waarover u zich gemakkelijk kunt opwinden? +
?
-
090. Heeft u maar weinig interesses en activiteiten die u zelf heeft gekozen? +
?
-
091. Krijgt u wel eens een enkele gedachte die dagenlang blijft rondhangen? +
?
-
092. Bent u een langzame eter? +
?
-
093. Kunt u een stabiliserende invloed zijn wanneer anderen in paniek raken? +
?
-
094. Zou u stoppen om vast te stellen of iemand hulp nodig had, zelfs als men u er niet direct om had gevraagd? +
?
-
095. Bent u bevooroordeeld ten gunste van uw school, universiteit, club of team enz.? +
?
-
096. Betaalt u uw schulden en houdt u zich aan uw afspraken als het mogelijk is? +
?
-
097. Slaapt u goed? +
?
-
098. Zou u een lichamelijke straf toedienen aan een kind van tien jaar oud, dat u weigerde te gehoorzamen? +
?
-
099. Heeft u het liefst een passieve rol in een club of organisatie waar u bij hoort? +
?
-
100. Bent u logisch en wetenschappelijk in uw denken? +
?
-
101. Heeft de jeugd van nu meer mogelijkheden dan de jeugd van een generatie geleden? +
?
-
102. Gooit u dingen weg om dan later tot de conclusie te komen dat u ze toch nodig zal hebben? +
?
-
103. Zou u gemakkelijk opgeven op een ingeslagen koers als deze u veel ongemak bezorgde? +
?
-
104. Zijn er maar enkele onderwerpen waarvoor u enthousiasme kunt opbrengen? +
?
-
105. Vindt u de handelingen van anderen zelden verdacht? +
?
-
106. Vraagt u zich soms wel eens af of er iemand is die echt om u geeft? +
?
-
107. Wijst u verantwoordelijkheid af, omdat u twijfelt of u deze aankunt? +
?
-
108. Voelt u wel eens dat u een nieuwtje of de een of andere onbenulligheid gewoon moet door vertellen? +
?
-
109. Heeft u de neiging een rechtvaardige klacht te overdrijven? +
?
-
110. Is uw gezichtsuitdrukking eerder gevarieerd dan strak? +
?
-
111. Moet u een eenmaal verkondigde mening gewoonlijk rechtvaardigen? +
?
-
112. Bewondert u schoonheid in anderen openlijk en oprecht? +
?
-
113. Zou het u beslist inspanning kosten om over het onderwerp zelfmoord na te denken? +
?
-
114. Zou u zichzelf energiek noemen in uw houding ten opzichte van het leven? +
?
-
115. Zou een meningsverschil uw algemene relatie met een ander beïnvloeden? +
?
-
116. Baart een geringe tekortkoming van uzelf u zelden zorgen? +
?
-
117. Vindt u soms dat u teveel praat? +
?
-
118. Glimlacht u veel? +
?
-
119. Bent u gauw tevreden? +
?
-
120. Zou u, ondanks rechtstreekse tegenstand, toch eerder trachten uw zin te krijgen dan toe te geven? +
?
-
121. Als de afstand niet te groot was, zou u toch liever per auto gaan dan te voet? +
?
-
122. Raakt u wel eens van streek door het geluid van de wind of een huis dat kraakt? +
?
-
123. Wordt uw mening beïnvloed doordat u de dingen bekijkt vanuit het standpunt van uw ervaring, beroep of opleiding? +
?
-
124. Maakt u vaak tactloze opmerkingen? +
?
-
125. Wantrouwt u mensen die u geld te leen vragen? +
?
-
126. Speelt eigenbelang een overwegende rol in uw besluitvorming? +
?
-
127. Kunt u heel enthousiast worden over een simpel niemendalletje? +
?
-
128. Gaat u vaak tot actie over ook al zegt uw gezond verstand het niet te doen? +
?
-
129. Bent u voor rassenscheiding en klassenstelsels? +
?
-
130. Bent u zich bewust van bepaalde lichamelijke hebbelijkheden zoals trekken aan uw haren, neus, oren en dergelijke? +
?
-
131. Kunt u zich snel aanpassen en gebruik maken van nieuwe omstandigheden en situaties, ook al zijn ze moeilijk? +
?
-
132. Zijn er van die geluiden die u door merg en been gaan? +
?
-
133. Kunt u, als u wilt, het standpunt van een ander zien? +
?
-
134. Gaat u naar bed wanneer het u zint in plaats van precies op tijd? +
?
-
135. Maken de kleine zwakheden van anderen u ongeduldig? +
?
-
136. Irriteren anderen u? +
?
-
137. Bent u minder spraakzaam dan de mensen waarmee u omgaat? +
?
-
138. Voert u taken gewoonlijk prompt en systematisch uit? +
?
-
139. Zou u een medereiziger eerder zelf helpen in plaats van dat aan de officiële instanties over te laten? +
?
-
140. Stemt u altijd op dezelfde partij in plaats van de kandidaten en partijprogramma's te bestuderen? +
?
-
141. Blijft u vaak stilstaan bij de vroegere ziektes of pijnlijke ervaringen die u heeft gehad? +
?
-
142. Voelt u zich gauw slecht op uw gemak in een wanordelijke omgeving? +
?
-
143. Levert u gewoonlijk kritiek op een film of show die u ziet of een boek dat u leest? +
?
-
144. Kunt u, wanneer u een grappig voorval navertelt, de manier van doen of het dialect in het oorspronkelijke voorval gemakkelijk nadoen? +
?
-
145. Zijn uw ideeën over onderwerpen, waarin u geen expert bent, belangrijk genoeg om aan anderen te vertellen? +
?
-
146. Heeft u de neiging om een wanorde in het huis van een ander op te ruimen? +
?
-
147. Kunt u gemakkelijk een nederlaag accepteren zonder uw teleurstelling te moeten wegslikken? +
?
-
148. Voelt u zich vaak teneergeslagen? +
?
-
149. Voelt u zich in de buurt van kinderen ooit slecht op uw gemak? +
?
-
150. Als u iets niet kunt doen, raakt u dan ontmoedigd in plaats van een andere activiteit of ander systeem te vinden? +
?
-
151. Is het voor u soms volslagen onmogelijk om mee te doen? +
?
-
152. Geeft u zelden uiting aan uw grieven? +
?
-
153. Werkt u bij vlagen, zodat u bij tijden haast niets doet, afgewisseld met korte perioden van koortsachtige activiteit? +
?
-
154. Maakt u zich zorgen over het aantal onafgemaakte karweitjes dat u om handen heeft? +
?
-
155. Vinden mensen het plezierig in uw gezelschap te zijn? +
?
-
156. Zou u iemand de laatste twee woorden in een kruiswoordpuzzel kunnen laten afmaken zonder u ermee te bemoeien? +
?
-
157. Neemt u bij mensen meestal hun goede punten in acht en spreekt u maar zelden geringschattend over hen? +
?
-
158. Heeft u een gulle glimlach en lacht u spontaan? +
?
-
159. Bent u beslist en nadrukkelijk in uw spreken en manier van doen? +
?
-
160. Als u uitbundig bent, uit u dat dan alleen tegenover goede vrienden? +
?
-
161. Zijn uw intellectuele en andere interesses zo belangrijk dat er voor iets anders maar weinig tijd over blijft? +
?
-
162. Zou u in de omgeving waar u woont iets nieuws willen beginnen? +
?
-
163. Zou u de noodzakelijke handelingen verrichten om een dier dood te maken om het uit zijn lijden te verlossen? +
?
-
164. Kunt u zich gemakkelijk ontspannen? +
?
-
165. Heeft u weinig spijt van tegenslagen en mislukkingen uit het verleden? +
?
-
166. Geeft alleen de gedachte al aan angstige of angstaanjagende dingen u een lichamelijke reactie? +
?
-
167. Kunt u uw oordeel vertrouwen in een emotionele situatie waarbij u betrokken bent? +
?
-
168. Zou iemand anders kunnen vinden dat u echt actief bent? +
?
-
169. Vindt u het moeilijk om een begin te maken met iets dat gedaan moet worden? +
?
-
170. Bent u tegen het systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling voor misdadigers? +
?
-
171. Brengt u veel tijd door met u nodeloos zorgen te maken? +
?
-
172. Vindt u het bij een meningsverschil moeilijk te begrijpen hoe de ander uw kant niet kan zien en het daarom niet met u eens is? +
?
-
173. Kunt u de dagelijkse zorgen van het bestaan redelijk goed aan? +
?
-
174. Bent u gewoonlijk eerlijk tegenover anderen? +
?
-
175. Neemt u liever een afwachtende houding aan in plaats van het heft in eigen handen te nemen? +
?
-
176. Geeft u meer geld uit dan uw inkomen toelaat? +
?
-
177. Kunt u zonder u te veel zorgen te maken een weloverwogen risico nemen? +
?
-
178. Als u betrokken was bij een niet-ernstig auto-ongeluk, zou u er dan echt voor zorgen dat alle eventuele schade die u had veroorzaakt, werd vergoed? +
?
-
179. Spelen anderen de baas over u? +
?
-
180. Ziet u bij uw vrienden door de vingers, wat u bij anderen wellicht strenger zou beoordelen? +
?
-
181. Denkt u vaak na over uw eigen minderwaardigheid? +
?
-
182. Bekritiseert men u tegen anderen? +
?
-
183. Vindt u een hartelijke begroeting, zoals een kus, omhelzing of slaan op uw schouder onprettig als dat in het openbaar gebeurt? +
?
-
184. Laat u regelmatig na de dingen te doen die u zelf wilt doen, omdat u rekening houdt met de verlangens van andere mensen? +
?
-
185. Bent u soms overtuigd van de juistheid van uw mening over een onderwerp, ook al bent u geen deskundige? +
?
-
186. Merkt u vaak dat u alle kanten tegelijk opgaat? +
?
-
187. Heeft u de indruk dat uw kennissen een hogere dunk van uw bekwaamheden hebben dan u? +
?
-
188. Is alleen de gedachte al aan de dood of zelfs maar iets wat u aan de dood doet denken, afschuwwekkend voor u? +
?
-
189. Wanneer u een ruzie heeft bijgelegd, blijft u dan nog een tijdje een slecht humeur houden? +
?
-
190. Heeft u een vriendelijke stem, houding en gezichtsuitdrukking? +
?
-
191. Vindt u het leven nogal vaag en onwerkelijk? +
?
-
192. Voelt u zich vaak van streek over het lot van oorlogsslachtoffers en politieke vluchtelingen? +
?
-
193. Kloppen kennissen zomaar bij u aan voor hulp of advies bij hun persoonlijke moeilijkheden? +
?
-
194. Als u iets bent kwijt geraakt, krijgt u het idee dat iemand het heeft gestolen of weggemaakt? +
?
-
195. Als u dacht dat iemand u en uw daden wantrouwde, zou u hem er dan over aanspreken in plaats van hem het zelf te laten uitzoeken? +
?
-
196. Denkt u wel eens dat u uw leeftijd tegen heeft (te jong of te oud)? +
?
-
197. Heeft u vlagen van droefheid en neerslachtigheid zonder dat er een aantoonbare reden voor bestaat? +
?
-
198. Moppert u vaak over de omstandigheden waaronder u moet leven? +
?
-
199. Heeft u de neiging om uw gevoelens te verbergen? +
?
-
200. Bent u van mening dat u veel hartelijke vrienden heeft? +
?
-
Uw gegevens in te vullen.
Your personal details and responses are processed by a software in order to provide you with a free evaluation and remain strictly confidential. They will not be stored in a computer file in any way and will not be passed on to third parties.By sending your answers, you agree to be contacted by a member of the Association Spirituelle de l'Eglise de Scientology de Nice Côte d'Azur who will explain you how to get the evaluation of your test.
The Association Spirituelle de l'Eglise de Scientology de Nice Côte d'Azur is responsible for the processing of the data and will receive the answers to this questionnaire. The aim is to make you discover what is Scientology. Answering the questions is optional, however if your answers are incomplete they could false the results of the test. You have a right of access and correction of the personal data you communicated to us and you can also oppose to their processing. Click here and write to us if you oppose to the processing of your personal information.
Ja, ik ga akkoord
Neen, ik ga niet akkoord